Vi er 100% forsikkrede gennem ejendomsmæglernes landsorg.

      
 

Vi giver dig en tryg bolighandel


DK Boligsalg er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation som er en brancheorganisation / ejendomsmæglerforening for ejendomsmæglere i Danmark og har eksisteret siden 1977. Gennem aktivt arbejde i udvalg og i høringer og ved stadig påvirkning at ejendomsbranchen sikrer Ejendomsmæglernes Landsorganisation bedst mulige vilkår for såvel vores medlemmer som vores forbrugere.

Du får forbrugertryghed


Ejendomsmæglernes landsorganisation sikre, at vore medlemmers kunder er garanteret en kvalificeret ejendomsmæglers bistand i forbindelse med køb og salg af ejendom. Alle EL's medlemmer opfylder den til enhver tid gældende lovgivnings krav om forsikringsdækning og garanti.  

Ejendomsmæglerens sikkerhedsstilelse

 

DK Boligsalg er forsikret igennem HDI-Gerling Forsikring og GELO. 

HDI-Gerling Forsikring står alene for hele ansvarsdækning som udgør 3.000.000 kr. pr. forsikringsår. 

GELO står for garantidækning hvor de dækker indtil 750.000 kr. pr. skade og HDI-Gerling Forsikring stiller den resterende garanti op til 2.000.000 kr. pr. forsikringsår

Forsikringen dækker Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne

.

Regler for medlemer

 

Målsætning:
Ethvert medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation er forpligtet til at drive sin virksomhed i overensstemmelse med god ejendomsmæglerskik, og udføre sit hverv det være sig køb/salg, vurdering, udleje m.v. på en etisk forsvarlig måde, uanset der ikke findes skrevne regler herfor.

Det er således medlemmets pligt at overholde og holde sig orienteret om de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, der vedrører såvel de branchemæssige som de almindelige, generelle forhold i forbindelse med udøvelse af sin virksomhed. Ethvert medlem er forpligtet til i øvrigt at opføre sig på en sådan måde, at vedkommende findes egnet til at være medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation.

Bestyrelser & Udvalg

 

Sekretariat:
Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Østergade 1, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 65 90 14 33, fax 65 90 19 33
E-mail: info@elo-maegler.dk

 

Vent venligst...